Wilczki Lesko

Switch to desktop Register Login

Składki członkowskie w stowarzyszeniu


 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADEK

 

Składkę członkowską z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska „Wilczki” Lesko prosimy wpłacać do 10–tego dnia danego miesiąca na poniższe konto bankowe:

 

Bank Nowy S.A. nr konta: 36 8642 1012 2003 1214 8743 0001

 

Zgodnie z zapisami uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska „Wilczki” Lesko, począwszy od dnia 1 września 2021 roku składka członkowska wynosi:

- 80,00 zł/miesiąc za pierwsze dziecko,

- 50,00 zł/miesiąc za drugie dziecko,

- 30,00 zł/miesiąc za trzecie dziecko z danej rodziny.

Kolejne dzieci z rodziny są zwolnione z opłacania składek członkowskich.

Składki przeznaczane są na finansowanie statutowej działalności Stowarzyszenia.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zatwierdzonym w dniu 14 kwietnia 2014 roku przez Walne Zgromadzenie, członek Stowarzyszenia ma obowiązek opłacania składek w okresie trwania członkostwa.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska „Wilczki” Lesko należy przedłożyć przedstawicielowi Stowarzyszenia „Deklarację rezygnacji”.

Dodatkowe informacje dotyczące powyższych spraw można uzyskać telefonicznie: 609 279 135 - Robert Mazur Sekretarz Stowarzyszenia.